Ταυτότητα Δικτύου
Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εθνικής εμβέλειας και συστάθηκε το Μάρτιο του 2006 με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Πρόκειται για μια καθετοποιημένη οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των βιολογικών προϊόντων και αποτελεί έναν φορέα παροχής εργαλείων, υπηρεσιών ενημέρωσης και προώθησης των βιολογικών προϊόντων σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Οι  στόχοι του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων είναι  να αποτελέσει φορέα χάραξης στρατηγικής για την προώθηση των ελληνικών βιολογικών προϊόντων και την ενίσχυση του κλάδου, μέσω εισηγήσεων και στρατηγικών παρεμβάσεων σε κυβερνητικό επίπεδο, καθώς και να αποτελέσει εργαλείο προώθησης των βιολογικών προϊόντων στους καταναλωτές, μέσω συστηματικής ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.  Επιπλέον, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του για τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η επίλυση των προβλημάτων των μελών του, καθώς και η από κοινού προώθηση των προϊόντων τους, αποτελεί βασικό μέλημα του Δικτύου. 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Καλλιεργητικές Συμβουλές

bio-brand
 
Το ξέρατε ότι ...