Διοικητικό Συμβούλιο
Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα έξι μέλη του οποίου εκλέγονται ανά διετία στην τακτική Γενική Συνέλευσή του, ενώ το έβδομο μέλος, ο Πρόεδρος του Δικτύου, είναι ο εκάστοτε εκπρόσωπος, που υποδεικνύεται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και είναι το όργανο που χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και σχεδιάζει τις δράσεις του φορέα.
 
Διοικητικό Συμβούλιο 2018 - 2020
Πρόεδρος: Δημήτριος Συμεωνίδης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Πολυμάχη Συμεωνίδου
Οικονομικός Επόπτης: Χαρίσης Αργυρόπουλος
Μέλος: Βάγια Πιτέλη
Μέλος: Θεόδωρος Πανταλέων
Μέλος: Ιωάννης Παναγιωτίδης
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Καλλιεργητικές Συμβουλές

bio-brand