Δράσεις Δικτύου
Οι δράσεις του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες του κλάδου και τις ανάγκες των μελών του. 
Πιο συγκεκριμένα το Δίκτυο:
  • Διοργανώνει εκδηλώσεις για τα μέλη του με στόχο την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.
  • Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και workshop με στόχο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων στον κλάδο.
  • Συμμετέχει στις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου, κατά τη διάρκεια των οποίων, προωθεί τα μέλη του και οργανώνει κατά περίπτωση την ομαδική συμμετοχή των μελών του.
  • Διοργανώνει εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων.
  • Πραγματοποιεί εισηγήσεις και παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου αλλά και των μελών
  • Σχεδιάζει και διοργανώνει εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών για την προστιθέμενη αξία των βιολογικών προϊόντων και τη σημασία τους στην καθημερινή μας διατροφή.
  • Συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα χρηματοδότησης.

Καλλιεργητικές Συμβουλές

bio-brand