Επαγγελματικός κατάλογος δικτύου
A-CERT

A-CERT

Τήλου 2, ΤΚ : 54638, Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: 2310210777 , Fax: 2310210417
info@a-cert.org www.a-cert.org
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Κα. Κωνσταντία Ναλμπάντη
Η A CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης A.E. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005 με έδρα την Θεσσαλονίκη. Σήμερα διαθέτει Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, αλλά και έχει καθιερωθεί και στο εξωτερικό, με γραφεία που λειτουργούν και καλύπτουν την Γερμανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Αγγλία, Ελβετία, Αυστρία, Ρωσία, Ρουμανία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κροατία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Τουρκία, Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Ιορδανία, Συρία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ιράν, Ινδία.

Η κύρια δραστηριότητα του Οργανισμού είναι η διεξαγωγή επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων συστημάτων και προϊόντων τρίτου μέρους και η πιστοποίηση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποδείξουν την συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες που δημιούργησαν διεθνείς, ευρωπαϊκοί και εθνικοί αρμόδιοι φορείς και οργανισμοί. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων δεύτερου μέρους (second party audits), όπως και εκπαίδευση στα αντικείμενα τα οποία παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού πιστοποίησης A CERT Α.Ε. αφορούν στον έλεγχο και την πιστοποίηση:
 • ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: α) Βιολογικής Γεωργίας, Καν. 834/2007 για την ΕΕ, USDA/NOP για τις ΗΠΑ και JAS για την Ιαπωνία), β) Ρωσικό πρότυπο βιολογικών προϊόντων ECO CONTROL, γ) GlobalGAP/IFA, δ) BRC, ε) IFS, δ) GOST – R για τη Ρωσία, στ) Non-GMO και Non-Gluten.
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: α) ISO 9001, β) ISO 22000/HACCP, γ) ISO 14001, δ) OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801, ε) AGRO 2, στ) AGRO 3, ζ) AGRO 4, η) ISO 27001, θ) SA 8000, ι) GOST – R για τη Ρωσία και κ) ΒioShop, λ)Kosher και μ) Halal.
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: α) Επιθεωρητές και Σύμβουλοι Πιστοποίησης ISO 9001, ISO 22000/HACCP, β) Επιθεωρητές, Σύμβουλοι και Παραγωγοί Βιολογικής Γεωργίας, γ) Επιθεωρητές, Σύμβουλοι και Επιβλέποντες AGRO 2, δ) Χειριστές Τροφίμων, κλπ.
 
Διαπιστεύσεις
Η A CERT είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως Φορέας Πιστοποίησης:
 • Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17021:2006.
 • Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 17021:2006 και ISO/TS 22003:2007.
 • Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45011.
 • Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος κατά AGRO 2-1 και AGRO 2-2 σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17021:2006.
 • GlobalG.A.P./IFA και GlobalG.A.P./ PPM (Πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011:1998.
 
Αδειοδοτήσεις
Η A CERT διαθέτει άδεια Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας:
 • από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας με κωδικό έγκρισης EL-05-BIO.
 • από το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας με κωδικό έγκρισης BG-08-BIO.
 
Διεθνείς συνεργασίες
Η A CERT έχει υπογράψει συμφωνίες με :  
 • Τον Ρωσικό Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ECO CONTROL. Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης A CERT υπέγραψε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με τον Ρωσικό Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ECO CONTROL, τον μοναδικό που διαθέτει πρότυπο πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στη Ρωσική Ομοσπονδία, για την πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) 834/2007 εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την πιστοποίηση σύμφωνα με το Ρωσικό πρότυπο βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, αντίστοιχα. Σκοπός της συνεργασίας είναι η πιστοποίηση για εξαγωγή στη Ρωσία βιολογικών αγροτικών προϊόντων, τροφίμων, ποτών και ζωοτροφών.
 • Τον Οργανισμό Πιστοποίησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας SOEX. Σκοπός της συνεργασίας είναι η πιστοποίηση αγροτικών και άλλων προϊόντων για εξαγωγή στη Ρωσία.
 • Τα εξειδικευμένα εργαστήρια χημικών αναλύσεων, με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά.
 
Συμμετοχές
Η A CERT αποτελεί μέλος της HellasCert, της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης.
 
Επίσης, είναι ενεργό μέλος της IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements, ένα ισχυρό δίκτυο 750 οργανώσεων από 108 χώρες που προωθούν τη βιολογική γεωργία σε όλο τον κόσμο.
 
Τέλος, είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας.

 

 
 

Line Break (Shift + Enter)


Καλλιεργητικές Συμβουλές

bio-brand
 
Το ξέρατε ότι ...