Επαγγελματικός κατάλογος δικτύου
ΣΒΒΕ

ΣΒΒΕ

Πλ. Μοριχόβου 1, ΤΚ : 54625, Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: 2310539817 , Fax: 2310541491
info@sbbe.gr www.sbbe.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας : κ. Δημήτριος Συμεωνίδης
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ιδρύθηκε το 1915 έχοντας ως κύρια αποστολή του την προάσπιση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Αποτελεί την κυριότερη ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας και έναν από τους πρώτους πιστοποιημένους, κατά ISO 9001:2000, φορείς παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ο ΣΒΒΕ από το 1915 μέχρι σήμερα διέγραψε μια πορεία διεκδικήσεων όχι μόνο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, αλλά και γενικότερα για την οικονομική κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, τις τρεις δηλαδή περιφέρειες ενδιαφέροντός του.
 
Η Αποστολή του ΣΒΒΕ
Το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, με στόχο:
• Τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
• Τη μέριμνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη του Βορειοελλαδικού Τόξου, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
• Τη συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας και ειδικότερα των Περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου.
• Την προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης μέσα στο πλαίσιο μιας ελεύθερης και αναπτυσσόμενης κοινωνίας και οικονομίας.
• Την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου με προσφυγή στις αρχές της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας.
• Την προώθηση με κάθε πρόσφορο μέσο της βιομηχανίας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Line Break (Shift + Enter)


Καλλιεργητικές Συμβουλές

bio-brand
 
Το ξέρατε ότι ...