Νέα & Ανακοινώσεις
Συμμετοχή του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων στο Ευρωπαϊκό έργο KATANA
01/07/2016
Συμμετοχή του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων στο Ευρωπαϊκό έργο KATANA
Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο:
 
“Emerging industries as key enablers for the adoption of advanced technologies in the agrifood sector” - KATANA
 
“Αναδυόμενες βιομηχανίες ως βασικοί παράγοντες για την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό τομέα”
 
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία “HORIZON 2020”.
 
Βασικός στόχος του KATANA είναι η τοποθέτηση νέων προϊόντων  και υπηρεσιών στην αγορά από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Το έργο θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και άμεση χρηματοδότηση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουν διασυνοριακές και διατομεακές συνεργασίες, οι ωφελούμενοι του ΚΑΤΑΝΑ θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στη γνώση, την  τεχνολογία, το κεφάλαιο και τις αγορές.
 
Το έργο συνδυάζει εξατομικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες, άμεση χρηματοδοτική στήριξη και βιώσιμες υποδομές για να προσελκύσει πρόσθετη ιδιωτική χρηματοδότηση για την ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα ώστε να αποκτήσει έναν ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Μέσα από τις δομές του έργου θα χρηματοδοτηθούν και θα προωθηθούν στην αγορά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στον αγροδιατροφικό τομέα με την αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Αποσκοπώντας στην κάλυψη ολόκληρης της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, το KATANA εφαρμόζει παρεμβάσεις στην πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία, εστιάζοντας:
  • στην ανάπτυξη εφαρμογών για γεωργία ακριβείας
  • στην παραγωγή καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων για συγκεκριμένες ομάδες στόχους (π.χ. αθλητές, έγκυες γυναίκες, ασθενείς, παιδιά)
  • στην αξιοποίηση των υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας για την εμπορία και την προσέγγιση νέων αγορών.
 
Η επιλογή των ωφελούμενων του KATANA θα γίνει σε τρία στάδια:
1ο στάδιο: οι ενδιαφερόμενοι θα δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο θα παρουσιάζουν την ιδέα τους. Η αξιολόγηση των ιδεών που θα προκριθούν για την επόμενη φάση θα γίνει από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
2ο στάδιο: οι 100 καλύτερες ιδέες θα περάσουν στην επόμενη φάση, κατά την οποία θα συμμετάσχουν σε δράσεις εκπαίδευσης και συμβουλευτικής και θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 2.000€ η κάθε μία. Επίσης, θα προκύψουν είτε διακρατικές είτε διατομεακές συνέργειες / συμπράξεις από ειδικά δομημένες διαδικασίες επιλογής των κατάλληλων εταίρων για κάθε μία από αυτές. Οι 40 συνέργειες / συμπράξεις που θα δημιουργηθούν θα λάβουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του καινοτόμου προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα προωθήσουν στην αγορά.
3ο στάδιο: οι 10 συμπράξεις που θα λάβουν την καλύτερη αξιολόγηση, θα δεχθούν πρόσθετη χρηματοδότηση, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω το προϊόν ή την υπηρεσία τους.
 
Το KATANA θα διανείμει συνολικά 1.200.000€ σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη εισάγοντας τη χρήση τεχνολογιών αιχμής για την επιτάχυνση της αγροδιατροφικής βιομηχανίας!
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςΚαλλιεργητικές Συμβουλές

bio-brand
 
Το ξέρατε ότι ...