Νέα & Ανακοινώσεις
Μεγάλη Συμμετοχή στο σεμινάριο:
06/03/2013
Μεγάλη Συμμετοχή στο σεμινάριο: "Η Βιολογική Γεωργία και τα Προϊόντα της"
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ με την υποστήριξη του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου Bio-Brand, στο οποίο συμμετέχουν οι δυο φορείς και είχε στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη βιολογική γεωργία και τη μεταποίηση των προϊόντων της, καθώς επίσης και την ενημέρωσή τους για θέματα εμπορίας και διακίνησης βιολογικών προϊόντων.
 
Παρασκευή 1 Μαρτίου: 
Την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, κατά τη διάρκεια της πρώτης ενότητας  με τίτλο «Δενδρώδεις Καλλιέργειες και κηπευτικά: Τι μπορεί να καλλιεργηθεί και ποια τα προβλήματα», ο κ. Άρης Ηλίας, γεωπόνος και αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΔΗΩ, παρουσίασε τη βιολογική καλλιέργεια των μηλοειδών και των πυρηνόκαρπων, τα βασικά προβλήματα και τις ασθένειες, καθώς επίσης και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Ο δεύτερος εισηγητής της ενότητας, κ. Φώτης Μπουκινάς, ως βιοκαλλιεργητής, ανέλυσε τις βασικές γραμμές που θα πρέπει να ακολουθήσει όποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να ασχοληθούν πιο ενεργά με τη συσκευασία και τη μεταποίηση των προϊόντων τους.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοδόσης Παπαθεοδοσίου, Γεωπόνος και Υπεύθυνος Κήπων του Α.Π.Θ., αφού πρώτα αναφέρθηκε στη βιολογική καλλιέργεια των κηπευτικών, ανέλαβε να ξεναγήσει τους συμμετέχοντες στους βιολογικούς λαχανόκηπους του Α.Π.Θ. 

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο: «Αρωματικά Φυτά & Βότανα: Καλλιεργητικές Φροντίδες - Διαδικασίες Απόσταξης - Η τάση στην αγορά», ο κ. Δημήτρης Μαχαιρίδης, βιοκαλλιεργητής, και ιδιοκτήτης του φυτωρίου Κτήμα Βίωμα, παρουσίασε τα βήματα που θα πρέπει να κάνει ένας βιοκαλλιεργητής για την επιτυχημένη - επιλογή του είδους και της εγκατάστασης της φυτείας αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών, τονίζοντας παράλληλα ότι κάθε νέος βιοκαλλιεργητής θα πρέπει να ξεκινήσει με μικρή έκταση. 

Ο κ. Γιώργος Σγορούδης, ιδιοκτήτης της εταιρείας επεξεργασίας και μεταποίησης φαρμακευτικών φυτών Paramedica, με τη σειρά του διηγήθηκε τη δική του εμπειρία τονίζοντας τη δυσκολία ανεύρεσης ελληνικών αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών, ενώ απευθύνθηκε σε συγκεκριμένα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του κλάδου του, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα, ο κ. Γιώργος Σταυρόπουλος, υπεύθυνος αγορών βιολογικών προϊόντων της εταιρείας καλλυντικών Κορρές ΑΕ, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό της εταιρείας, υπογράμμισε την προσπάθειά της να δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους παραγωγούς που συνεργάζεται, οι οποίες βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, χωρίς να αποκλείει νέες συνεργασίες, θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την πρώτη ύλη που προμηθεύεται.   

Η τρίτη ενότητα του σεμιναρίου, η οποία αφορούσε στην «Εμπορία και διακίνηση βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό» ξεκίνησε με την εισήγηση του κ. Θεόδωρου Πανταλέων, ιδιοκτήτη του καταστήματος βιολογικών προϊόντων «Το Ελληνικόν». Ο κ. Πανταλέων, αναφερόμενος στον κλάδο, έδωσε έμφαση τόσο στις δυσκολίες, όσο και στις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από την οικονομική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι έχει παρατηρηθεί μείωση στις εισαγωγές των βιολογικών προϊόντων και ότι οι παραγωγοί έχουν αρχίσει να στρέφονται σε  καλλιέργειες που παρουσιάζουν ζήτηση και όχι σε αυτές που επιδοτούνται. 

Συνεχίζοντας, ο κ. Γιάννης Τσακίρης παρουσίασε τη δική του εμπειρία από τον κλάδο, τονίζοντας παράλληλα ότι οι επιδοτήσεις είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης, αρκεί να αξιοποιηθεί καταλλήλως. 

Ο επόμενος εισηγητής της ενότητας, κ. Χάρης Αγγελίδης, δικηγόρος και μέλος ΔΣ της ΔΗΩ, αναφέρθηκε στις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει μια εταιρεία για να διασφαλίσει τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων της, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ τόνισε ότι πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου, οι εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν τη γνώμη ειδικού. 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα, η κα Μαρία Ράππου, συντονίστρια γραφείου Β. Ελλάδος της ΔΗΩ, αναφέρθηκε στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση μιας μεταποιητικής μονάδας βιολογικών προϊόντων, καθώς επίσης και για την μεταποίηση -τυποποίηση- διατήρηση προϊόντων μιας επιχείρησης σε μονάδες τρίτων.  

Μετά το πέρας των εισηγήσεων της κάθε ενότητας ακολουθούσε συζήτηση, όπου οι συμμετέχοντες, οι οποίοι προέρχονταν από διάφορους κλάδους και ειδικότητες, είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους και τις απορίες τους, τονίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση και για διοργάνωση παρόμοιων επιμορφωτικών δράσεων. 


Σάββατο 2 Μαρτίου:
Η δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου περιλάμβανε ξενάγηση των συμμετεχόντων σε μονάδες παραγωγής - συσκευασίας βιολογικών προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά, 90 περίπου άτομα επισκέφθηκαν συνολικά τρεις μονάδες, οι οποίες βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης - Καβάλας. 

1η στάση: Επίσκεψη στο αγρόκτημα του κ. Λασκαρίνη 
Η ξενάγηση ξεκίνησε με το αγρόκτημα του κ, Λασκαρίνη στη Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης. Ο κ. Λασκαρίνης αφού υποδέχτηκε τους συμμετέχοντες και τους διηγήθηκε τη δική του πορεία στον κλάδο, τους ξενάγησε στη βιολογική κτηνοτροφική του μονάδα. Ο κ. Λασκαρίνης αναφερόμενος στη βιολογική εκτροφή των ζώων, επεσήμανε ότι τα ζώα εκτρέφονται σε άνετους χώρους με καλά αεριζόμενα στέγαστρα και σε εκτεταμένα βοσκοτόπια και ότι η διατροφή τους αποτελείται αποκλειστικά από βιολογικά παραγόμενες φυτικές τροφές. 


2η στάση: Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΑΒΓΑ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ 
Η δεύτερη στάση έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΑΒΓΑ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ. Ο κ. Τενεκετζής αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στη μονάδα του, ανέλαβε να τους ξεναγήσει στο χώρο και να τους παρουσιάσει τις βασικές αρχές της βιολογικής πτηνοτροφίας, τονίζοντας το ρόλο της στην παραγωγή των αβγών. 

3η στάση: Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας παραγωγής και συσκευασίας βιολογικών φρούτων (ακτινίδιο, ρόδι κλπ) Γκουστέρα ΑΕ 
Η τρίτη επίσκεψη του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Γκουστέρα ΑΕ, στη ΒΙΠΕ Καβάλας. Οι ιδιοκτήτες, κ.κ. Νίκος και Δημήτρης Λούτσιγκας μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τη δική τους εμπειρία από την ενασχόλησή τους με τον κλάδο των βιολογικών προϊόντων παρουσιάζοντας τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισαν λόγω της αυξημένης γραφειοκρατίας. 

Επίσης, ο κ. Λούτσιγκας τόνισε ότι η εταιρεία τους βασίζεται σε μια γενικότερη φιλοπεριβαλλοντική φιλοσοφία, η οποία συνδέεται με την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς η θέρμανση και ο κλιματισμός των χώρων γίνεται με οικολογικό τρόπο μέσω γεωθερμίας, στις στέγες των εγκαταστάσεων βρίσκονται φωτοβολταϊκά, τα οποία συμβάλουν παράλληλα και στη μόνωση του κτηρίου όπου στεγάζονται τα ψυγεία της εταιρείας, ενώ τα φυτά στους εξωτερικούς χώρους ποτίζονται με νερό της βροχής που συλλέγεται σε υπόγειες δεξαμενές.

Κατά τη διάρκεια της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη, τα σχόλια των συμμετεχόντων ήταν ιδιαίτερα θετικά, καθώς όπως επεσήμαναν η εμπειρία ήταν άκρως επιμορφωτική και εποικοδομητική. 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση ήταν εντελώς δωρεάν 
και οι δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων καλύφθηκαν από το έργο. 
Τις παρουσιάσεις, καθώς τις Φωτογραφίες από την 1η και τη 2η ημέρα της εκδήλωσης, μπορείτε να τις βρείτε εδώ:  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου "Development of a common branding scheme for the promotion of organic local products of the cross border region - Bio-Brand" που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013".
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςΚαλλιεργητικές Συμβουλές

bio-brand
 
Το ξέρατε ότι ...