Νέα & Ανακοινώσεις
17/01/2012
"Δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Δικτύων για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας"
Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: 
 
«Developing European Inter-Cluster Alliance 
for Organic Agriculture»
 
«Δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Δικτύων 
για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας»
 
Το έργο έχει στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων στον κλάδο της βιολογικής γεωργίας, την ενίσχυση της συνεργασίας και τη διασφάλιση της ροής των πληροφοριών για νέες αγορές και πελάτες. Οι εταίροι του έργου έχουν ως βάση τη δικτύωση, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τον στόχο τους. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, τα δίκτυα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον κλάδο των βιολογικών από όλη την Ευρώπη, θα συγκεντρωθούν κάτω από την ίδια πλατφόρμα επικοινωνίας -Inter-Cluster Organic Alliance. Η πλατφόρμα αυτή υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το παρόν συμμετέχουν οργανισμοί - cluster από Τουρκία, Γερμανία, Ελλάδα και Γαλλία.
 
Οι εταίροι του Έργου/ Project  Partners
Aegean Exporters' Associations - Συντονιστής Έργου - Τουρκία www.egeliihracatcilar.com
Ege University - Τουρκία www.ege.edu.tr
Association of Organic Agriculture Organization - Τουρκία http://www.eto.org.tr
Association of Organic Producers - Τουρκία www.ekolojikureticiler.org
Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - Ελλάδα www.biocluster.gr
EkoConnect - Γερμανία www.ekoconnect.org
Peacritt & Organics Cluster in Rhone-Alpes - Γαλλία www.organics-cluster.fr
 
Ο στόχος του έργου
Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τον κλάδο των βιολογικών και να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ περιφερειών και κρατών μέσω της ενίσχυσης των δράσεων δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών. Για να πετύχουμε το στόχο αυτό και να σας υποστηρίξουμε πιο αποτελεσματικά, χρειάζεται να σας γνωρίσουμε καλύτερα! 
 
Η έρευνα
Για το λόγο αυτό διεξάγουμε σχετική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας θα μας βοηθήσουν στην οργάνωση νέων έργων υποστήριξης και νέων δράσεων για την ενθάρρυνση και τόνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων (όπως επιχειρηματικές αποστολές, επιχειρηματικές συναντήσεις, κοινές επενδύσεις/κοινή παραγωγή) ή καινοτόμων δραστηριοτήτων (όπως συνεργασίες για Έρευνα και Ανάπτυξη, έργα FP7, κοινές επενδύσεις σε Ε&Α). 
 
Περιγραφή της έρευνας 
Αυτή η έρευνα περιλαμβάνει 4 κύρια μέρη και χρειάζεστε μόλις 10 λεπτά για να συμμετέχετε.   
Μέρος A: Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης
Μέρος B: Marketing
Μέρος C: Παραγωγή
Μέρος D: Καινοτομία και Ε&Α
 
Εφόσον συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, παρακαλούμε να το αποστείλετε είτε στο email: info@biocluster.gr , είτε στο fax 2310 541491.
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι προσωπικές πληροφορίες και οι απαντήσεις σας προστατεύονται από την Ομάδα του Inter-Clustering και δε θα είναι διαθέσιμες σε τρίτους.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςΚαλλιεργητικές Συμβουλές

bio-brand
 
Το ξέρατε ότι ...